Điểm chuẩn các ngành

Điểm trúng tuyển vào trường Đại học Công nghệ qua các năm

   ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY  THEO KỲ THI CỦA BGDĐT  STT  Năm tuyển sinh  Ngành Công nghệ Thông tin  Khoa học máy tính Hệ thống thông tin Công nghệ Điện tử, truyền thông Truyền thông và mạng máy tính Vật lý kỹ thuật  Cơ học kỹ thuật  Công nghệ Cơ điện […]