Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển vào Đại học chính quy năm 2019

Trường Đại học Công nghệ thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào đại học chính quy năm 2019 của Nhà trường như sau:

Mã nhóm ngành Tên nhóm ngành Tên ngành/chương trình đào tạo Mức điểm nhận ĐKXT (theo thang điểm 30) Tổ hợp môn thi
CN1 Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 20 Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Anh, Lý (A01)

 

Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
CN2 Máy tính và Robot Kỹ thuật máy tính 17
Kỹ thuật Robot*
CN3 Vật lý kỹ thuật Kỹ thuật năng lượng*
Vật lý kỹ thuật
CN4 Cơ kỹ thuật
CN5 Công nghệ kỹ thuật xây dựng
CN7 Công nghệ Hàng không vũ trụ*
CN11 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
CN10 Công nghệ nông nghiệp* 16 Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Anh, Lý (A01)

Toán, Hóa, Sinh (B00)

CN6 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ** (CLC theo TT23) 17 Toán, Lý, Hóa

(Toán, Lý hệ số 2) (A00)

 

Toán, Anh, Lý

(Toán, Anh hệ số 2) (A01)

 

CN8 Công nghệ thông tin** (CLC theo TT23) Khoa học Máy tính 20
Hệ thống thông tin
CN9 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông**  (CLC theo TT23) 17