Các mốc thời gian thí sinh cần phải biết

   LỊCH  TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

 

    TT Nội dung công tác Đơn vị

chủ trì

Đơn vị tham gia Thời gian

thực hiện

1. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh; nhập thông tin ĐKDT, ĐKXT đợt 1 của thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT Sở GDĐT,

Điểm thu nhận hồ sơ

Các đối tượng dự thi THPT Từ 1/4

đến 20/4

2. Thí sinh gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về sở GDĐT Thí sinh Sở GDĐT Trước ngày  20/5
3. Thí sinh chuyên ĐHQGHN gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng về Trường ĐH Công nghệ Thí sinh Trường ĐH Trước ngày  13/7
4. Trường tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở GDĐT để thông báo cho thí sinh Trường ĐH Thí sinh

Sở GDĐT

Trước 17 giờ 00 ngày 18/7

 

5. Thí sinh trúng tuyển thẳng gửi Hồ sơ và xác nhận nhập học tại trường Thí sinh Trường ĐH Từ 16/7 đến 20/7
6. Trường ĐH điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và trang thông tin điện tử của trường Trường ĐH  

Vụ GDĐH

 

Trước ngày  19/7
7. Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến Thí sinh, Điểm thu nhận hồ sơ Vụ GDĐH

Cục CNTT

Sở GDĐT

Từ 19/7

đến 17 giờ 00 ngày 26/7

8. Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng Phiếu ĐKXT Thí sinh, Điểm thu nhận hồ sơ Vụ GDĐH

Cục CNTT

Sở GD ĐT

Từ 19/7 đến 17 giờ 00 ngày 28/7
9. Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu) Thí sinh Điểm thu nhận hồ sơ Trước 17 giờ 00 ngày 30/7
10. Điểm thu nhận hồ sơ hoàn thành việc cập nhật thông tin về điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của tất cả thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT Sở GDĐT,

Điểm thu nhận hồ sơ

Thí sinh Trước 17 giờ 00 ngày 31/7
11. Công bố kết quả xét tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển vào đơn vị đối với các đối tượng sử dụng chứng chỉ quốc tế A-Level. Trường ĐH Thí sinh Trước 01/8
12.  

Thực hiện quy trình xét tuyển  đợt 1 theo Quy chế  tuyển sinh

 

Trường ĐH Vụ GDĐH,

Cục CNTT, Cục QLCL

Vụ GDTH, Vụ GDTX

Từ 3/8 đến 17 giờ 00 ngày 5/8
13. Các trường ĐH, CĐSP, TCSP công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 Trường ĐH Thí sinh

Vụ GDĐH

 Trước 17 giờ 00 ngày 6/8

 

14. Thí sinh xác nhận nhập học

đợt 1

Thí sinh

Trường ĐH

Vụ GDĐH Trước 17 giờ 00 ngày 12/8 (tính theo dấu bưu điện)
15. Các trường ĐH, CĐSP, TCSP cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT Trường ĐH Vụ GDĐH Trước 17 giờ 00 ngày 16/8
16. Tổ chức nhập học thí sinh trúng tuyển (đợt 1) Trường ĐH Thí sinh Từ ngày 15/8 đến ngày 22/8
17. Bắt đầu học tuần đầu tiên của học kỳ Trường ĐH Thí sinh Ngày 27/8