Học xong ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng – giao thông ra trường làm việc ở đâu?

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng – giao thông khi ra trường có khả năng, năng lực, kiến thức thì có thể đảm nhiệm các vị trí cán bộ kỹ thuật, thi công, giám sát, quản lý các công trình và quản lý dự án trong các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan trong và ngoài nước trong lĩnh vực kỹ thuật giao thông và xây dựng cũng như cán bộ giảng dạy, nghiên cứu trong lĩnh vực xây dựng, giao thông và kỹ thuật hạ tầng.