Ngành Kỹ sư Công nghệ hàng không vũ trụ được đào tạo như thế nào?

Đối với công nghệ vũ trụ, sinh viên tốt nghiệp có thể nghiên cứu sản xuất vệ tinh cỡ nhỏ, cung cấp các công cụ hỗ trợ, phục vụ cho mục đích an ninh và phát triển kinh tế của quốc gia…

Chương trình đào tạo kỹ sư Công nghệ hàng không vũ trụ được đào tạo tại trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN.

Chương trình hướng đến mục tiêu đào tạo kỹ sư có kiến thức về các nguyên tắc cơ bản, các kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực hàng không vũ trụ; áp dụng để thiết kế, chế tạo các thiết bị bay, vệ tinh, nghiên cứu kỹ thuật thăm dò không gian, công cụ và thiết bị viễn thông, viễn thám, các dịch vụ liên quan.

 

Chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ Hàng không Vũ trụ có hệ thống Phòng thí nghiệm hiện đại phục vụ đào tạo được xây dựng từ ngân sách của ĐHQGHN và được sử dụng các phòng thí nghiệm của các đơn vị liên kết như: Viện Hàng không Vũ trụ – Viettel, Trung tâm vũ trụ Việt Nam…

Những thiết bị thí nghiệm được trang bị phục vụ đào tạo nghiên cứu là những thiết bị hiện đại, nhiều thiết bị chỉ có ở những trường đại học lớn trên thế giới như: Hệ thống ống khí động trên âm, Hệ thống thiết bị thực hành hiện đại của hãng GUNT (Đức) về Khí động học, Động cơ đẩy, hệ thống cân bằng dao động thiết bị bay…

Nguồn: Dân Trí