Tin tuyển sinh

Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển bằng các chứng chỉ quốc tế và xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL vào đại học chính quy năm 2022 Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo xét tuyển thẳng (XTT), ưu tiên xét tuyển (ƯTXT), xét tuyển bằng các chứng chỉ quốc tế (CCQT) và xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) vào đại học chính quy năm 2022, cụ thể như sau: I, Các […]

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2020

I. Thông tin chung về trường 1. Trường Đại học Công nghệ (Mã trường QHI), ĐHQGHN Sứ mệnh: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu phát triển và ứng dụng các lĩnh vực khoa học – công nghệ tiên tiến; tiên phong tiếp cận chuẩn […]

Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển bằng các chứng chỉ quốc tế vào đại học chính quy năm 2020 Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học chính quy năm 2020, cụ thể như sau: 1.Ngành/Chương trình đào tạo Tên ngành/chương trình đào tạo Bằng tốt nghiệp Thời gian đào tạo Chỉ tiêu XTT/ƯTXT/CCQT Tổ hợp xét tuyển I.     […]