Sinh viên ĐHQGHN hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước bằng việc “khởi nghiệp”

Dự án khởi nghiệp do nhóm sinh viên Trường Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội đã thành lập ra ứng dụng WORKSVN – “Cổng thông tin kết nối Nhà trường và Doanh nghiệp” là dự án đem lại lợi ích cho cộng đồng cụ thể là sinh viên, nhà trường, nhà tuyển dụng và xã hội. Tại đây sinh viên sẽ tìm được việc làm thêm, fulltime, thực tập tin cậy, sát với chuyên ngành học; bổ trợ kỹ năng mềm, kiến thức luật lao động.