Tham khảo điểm trúng tuyển vào Trường Đại học công nghệ năm 2018 – 2019

Khối ngành/Ngành/
Nhóm ngành/tổ hợp xét tuyển

Năm tuyển sinh 2018

Năm tuyển sinh 2019

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển

Nhóm ngành V

Công nghệ thông tin

420

23,75

370

25,85

Vật lý kỹ thuật

110

18,75

120

21,00

Cơ kỹ thuật

80

20,5

80

23,15

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

120

22

Máy tính và Robot

160

21,5

160

24,45

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

100

18

100

20,25

Công nghệ hàng không vũ trụ

60

19

60

22,25

Công nghệ nông nghiệp

60

20,00

Điều khiển và tự động hóa

60

24,65

Khoa học Máy tính (CLC theo TT23)

140

22

Công nghệ thông tin (CLC theo TT23)

210

25,00

Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (CLC theo TT23)

120

20

120

23,10

Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử (CLC theo TT23)

120

23,10