Gặp gỡ TS.Hà Minh Hoàng – Người đoạt Giải thưởng KHCN Thanh niên Quả Cầu Vàng 2017