Gặp gỡ TS. Hà Minh Hoàng – Người đoạt Giải thưởng KHCN Thanh niên Quả Cầu Vàng năm 2017