Ngày hội việc làm công nghệ 2018 (Trường ĐHCN): Cầu nối liên kết giữa sinh viên và nhà tuyển dụng