Nhóm sinh viên Đại học Công nghệ chế tạo vệ tinh trong vỏ lon giá 2 triệu đồng