Sinh viên 9X Trường ĐHCN chinh phục công nghệ xe tự hành