Video

Video giải mã ngành học – CN4 – Ngành cơ kỹ thuật

GIẢI MÃ NGÀNH HỌC – NGÀNH CƠ KỸ THUẬT ❓ Cơ kỹ thuật là một ngành đào tạo theo mô hình “phối thuộc” giữa Trường – Viện – Doanh nghiệp? ❓ Cơ hội việc làm ngành Cơ kỹ thuật có ít đi trong cách mạng công nghiệp 4.0? ❓ Sinh viên có cơ hội học Thạc sĩ, Tiến […]

Video giải mã ngành học – CN8 – Ngành Khoa học máy tính

 GIẢI MÃ NGÀNH HỌC – NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH ❓ Học Khoa học Máy tính chỉ có thể theo định hướng nghiên cứu, ít có đất “dụng võ” ở Việt Nam? ❓ Học Khoa học Máy tính thì phải học thật giỏi môn Toán và Tiếng Anh? ❓ Sinh viên Khoa học Máy tính có thể […]

Video giải mã ngành học – CN1 – Nhóm ngành công nghệ thông tin

 GIẢI MÃ NGÀNH HỌC – NHÓM NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ❓Học Công nghệ thông tin ở Đại học Công nghệ, liệu có gì khác biệt? ❓Sinh viên được trang bị những kiến thức và kỹ năng gì để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp sau này? ❓Học Công nghệ thông tin […]

Video giải mã ngành học – CN10 – Ngành Công nghệ nông nghiệp

 GIẢI MÃ NGÀNH HỌC – NGÀNH CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP ❓ Trong cách mạng công nghiệp 4.0, học Công nghệ Nông nghiệp có lỗi thời? ❓ Học Công nghệ Nông nghiệp sau này sẽ làm việc “chân lấm tay bùn”? ❓ Cơ hội việc nào sẽ đến với sinh viên ngành Công nghệ Nông nghiệp? ▪️▪️▪️ Rất […]

Video giải mã ngành học – CN3 – Ngành Vật lý kỹ thuật

 GIẢI MÃ NGÀNH HỌC – NGÀNH VẬT LÝ KỸ THUẬT ❓Trong thời đại công nghiệp 4.0 đang cực kì phát triển, ngành Vật lý kỹ thuật có chỗ đứng như thế nào? ❓Vật lý kỹ thuật ở đại học có khác biệt gì so với môn Vật lý ở THPT ? ❓Những cơ hội […]

Video giải mã ngành học – CN2 – Ngành Kỹ thuật máy tính

GIẢI MÃ NGÀNH HỌC – NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH ❓ Ngành Kỹ thuật máy tính có tương tác với xã hội và môi trường kết nối Internet vạn vật (IoT) hiện nay như thế nào? ❓ Ngành Kỹ thuật máy tính và ngành Công nghệ thông tin có điểm gì khác nhau? ❓ Sau khi tốt nghiệp, […]