Giải mã ngành học: CN15 – Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu

GIẢI MÃ NGÀNH HỌC: CN15 – MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU

🤔 Bạn đang muốn tìm hiểu về các công nghệ truyền thông, mạng Internet, thiết kế và triển khai các ứng dụng mạng?

🔍 Trong xu hướng IoT đang rất phát triển với việc lấy nền tảng là mạng máy tính để kết nối mọi thứ lại với nhau thì những kỹ sư mạng máy tính và truyền thông dữ liệu có vai trò như thế nào trong những lĩnh vực công nghệ của tương lai này?

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'GIẢI Mð MÃ NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU CN15 UET'

Ngành đào tạo: CN15 – Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

➡️ Mã trường: QHI
➡️ Mã ngành: CN15
➡️ Thời gian đào tạo: 4.5 năm
➡️ Chỉ tiêu: 60
➡️ Bằng: Kỹ sư

Có thể là đồ họa về bản đồ và văn bản cho biết 'TỔ»NG QUAN Ngành đào tạo: Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu ↑1 Mã trường: QHI Thời gian đào tạo: 4.5 năm Mã ngành: CN15 Bằng: Kỹ sư Chỉ tiêu: 60 GIẢI MÃ NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU'

Điểm chuẩn (2022)

🔶 Tổ hợp xét tuyển: A00 và A01
🔶 Điểm chuẩn 2022: 24
🔶 Điểm trúng tuyển theo chứng chỉ IELTS/ TOEFL iBT 2022: 23
🔶 Điểm trúng tuyển theo bài thi ĐGNL 2022: 23
🔶 Điểm trúng tuyển theo chứng chỉ SAT 2022: 27

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'ĐIỂM CHUẨN (2022) Tổ hợp xét tuyển: AOO và A01 Điểm chuẩn 2022: 24 > Điểm trúng tuyển theo IELTS 2022: 23 Điểm trúng tuyển theo ĐGNL 2022: 23 Điểm trúng tuyển theo SAT 2022: 27 GIẢI MÃ NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU'

📝 Giới thiệu:

✅ Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu cung cấp cho sinh viên các kiến thức một cách có hệ thống và hiện đại, phù hợp với các chương trình đào tạo tiên tiến trên thế giới.
✅ Sinh viên đồng thời cũng được đào tạo những kỹ năng bổ trợ cần thiết, tư duy logic, năng lực sáng tạo để giải quyết các bài toán ứng dụng cụ thể, năng lực tự học để nắm bắt tri thức, công nghệ, kỹ năng mới trong phát triển các hệ thống/ dịch vụ mạng và truyền thông dữ liệu,…

Có thể là đồ họa về văn bản cho biết 'GIỚI THIỆU 1 n C M GIẢI MÃ NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU'

📝 Các định hướng đào tạo:
✅ Truyền thông dữ liệu
✅ Quản trị và an ninh mạng
✅ Phát triển ứng dụng Internet và điện toán đám mây

Có thể là đồ họa về bản đồ và văn bản cho biết 'CÁC ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO Truyền thông dữ liệu Quản tráị và an ninh mạng Phát triển ứng dụng Internet và điện toán đám mây GIẢI MÃ NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU'

📝 Vị trí việc làm sau khi ra trường:

✅ Kỹ sư thiết kế và triển khai các hệ thống mạng, viễn thông và các dịch vụ mạng
✅ Kỹ sư phát triển phần mềm và dịch vụ trên nền tảng Internet
✅ Quản trị các hệ thống/ dịch vụ mạng cho các doanh nghiệp, tổ chức nhà nước, các nhà cung cấp dịch vụ
✅ Chuyên viên nghiên cứu và phát triển về Công nghệ thông tin và truyền thông
✅ Chuyên viên về an toán hệ thống mạng và truyền thông

Có thể là đồ họa về văn bản cho biết 'cơ HỘI VIỆC LÀM 6 GIẢI MÃ NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU'

#VNU #UET #TVTS2023 #UETReview
___________________________________
🎓 Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội
🏫 Địa chỉ: Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
☎️ Điện thoại: 024.3754.7865 | 0334.924.224 (Hotline)
🌐 Trang chủ: http://uet.vnu.edu.vn/
💌 Thông tin tuyển sinh: http://bit.ly/ts-uet | http://bit.ly/ts-vnu