Chương trình đào tạo Công nghệ hàng không vũ trụ

Sinh viên ngành Công nghệ Hàng không Vũ trụ sau khi tốt nghiệp có khả năng tham mưu tư vấn và có năng lực thực hiện nhiệm vụ với tư cách như một kỹ sư trong lĩnh vực Hàng không Vũ trụ, đáp ứng các yêu cầu cao về nghiên cứu và ứng dụng của xã hội. Các kỹ sư này có khả năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu và nâng cao trình độ. Thêm vào đó, họ có khả năng thích nghi cao với sự phát triển nhanh chóng của ngành Công nghệ Hàng không Vũ trụ.

Các vị trí công tác có thể đảm nhận:

– Kỹ sư thiết kế, chế tạo các thiết bị bay, vệ tinh;
– Kỹ sư vận hành, bảo dưỡng thiết bị bay;
– Kỹ sư thiết kế, lập trình các hệ thống điều khiển, hệ thống nhúng;
– Kỹ sư xây dựng hệ thống giám sát không gian, xử lý ảnh viễn thám.
Xem nội dung chi tiết khung chương trình đào tạo tại -CTĐT-HK-VT