Chương trình đào tạo ngành Trí tuệ nhân tạo

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

 • Tên ngành đào tạo:
  • Tiếng Việt: Trí tuệ nhân tạo
  • Tiếng Anh: Artificial Intelligence
 • Mã số ngành đào tạo: 7480107
 • Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân
 • Thời gian đào tạo: 4 năm
 • Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:
  • Tiếng Việt: Cử nhân ngành Trí tuệ nhân tạo
  • Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Artificial Intelligence

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

2.1.  Mục tiêu chung

     Mục tiêu của chương trình Trí tuệ nhân tạo tại Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN là đào tạo nguồn nhân lực đại học có trình độ cao về chuyên môn, có năng lực phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu tiên tiến, có khả năng làm việc trong các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam cũng như các nước trong khu vực, đáp ứng nhu cầu của xã hội về nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu.

2.2. Mục tiêu cụ thể

 • Sinh viên thuộc chương trình Trí tuệ nhân tạo sẽ được trang bị các kiến thức và kĩ năng hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo nói riêng và công nghệ thông tin nói chung của xã hội trong xu thế toàn cầu hóa;
 • Sinh viên cũng được đào tạo những kĩ năng bổ trợ cần thiết, khả năng tự học tự thích nghi, khả năng làm việc độc lập, khả năng làm việc trong môi trường công nghiệp trong và ngoài nước, … để đạt chuẩn chất lượng của các đại học tiên tiến trong khu vực;
 • Sinh viên thuộc chương trình Trí tuệ nhân tạo sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển kiến thức, kĩ năng cũng như các phẩm chất nghề nghiệp thông qua việc cung cấp môi trường quản lí, giảng dạy, học tập hiện đại tiên tiến hiệu quả, cùng với đội ngũ giảng viên giỏi và áp dụng phương pháp dạy – học tiên tiến.

3. Thông tin tuyển sinh

 • Hình thức tuyển sinh: Theo Đề án tuyển sinh hàng năm được ĐHQGHN phê duyệt.
 • Dự kiến quy mô tuyển sinh: 180 sinh viên /khoá.