Chương trình đào tạo Cơ kỹ thuật

Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên – xã hội, có kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc ngành Cơ kỹ thuật;

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực đào tạo; nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc phức tạp; tích luỹ được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực được đào tạo để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực được đào tạo; và có kiến thức cụ thể và năng lực chuyên môn như sau:

Định hướng chuyên sâu về Thủy khí công nghiệp và môi trường

– Biết và có thể áp dụng kiến thức vào tính toán, đánh giá, phân tích các quá trình thủy khí động lực ứng dụng trong công nghiệp: máy thủy khí, vận chuyển và khai thác dầu khí, các quá trình trao đổi thủy nhiệt nhà máy điện hạt nhân…;

– Hiểu và có thể áp dụng các kiến thức để mô phỏng, đánh giá, phân tích các quá trình thủy khí động lực ứng dụng trong môi trường: tính toán, dự báo dòng chảy, phát tán ô nhiễm trong môi trường nước và không khí…;

Định hướng chuyên sâu về cơ học kỹ thuật biển

– Hiểu và có thể áp dụng kiến thức để mô phỏng, phân tích, đánh giá các công trình ngoài khơi và ven bờ…;

– Biết và có thể vận dụng kiến thức để tính toán, mô phỏng, đánh giá, dự báo các quá trình thủythạch động lực và môi trường biển.

Định hướng chuyên sâu về Cơ điện tử:

– Hiểu và vận dụng kiến thức để đánh giá phân tích thiết kế hệ thống hoặc quá trình; sử dụng các công cụ hiện đại để phát triển các hệ thống cơ điện tử; có khả năng phát triển giải pháp để thiết kế và phát triển hệ cơ điện tử, tạo ra các công cụ sản xuất “thông minh”, cũng như các hệ thống công nghiệp hiện đại.

Định hướng chuyên sâu về công nghệ vũ trụ:

– Hiểu và vận dụng kiến thức về khí động lực học và công nghệ phóng đẩy, cơ học cấu trúc, cơ học bay, công nghệ vệ tinh, … phục vụ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ.

Định hướng chuyên sâu về vật liệu và kết cấu tiên tiến:

– Có kiến thức cơ bản tốt về cơ học vật liệu và tính toán kết cấu; có thể thiết kế các thành phần tối ưu cho vật liệu composite nhiều pha (nền, sợi và hạt); tính toán và thực nghiệm xác định ứng suất-biến dạng, độ bền của các loại vật liệu và độ bền, ổn định của các loại kết cấu tấm, vỏ bằng thép, kim loại loại và hợp kim,…cũng như các kết cấu làm từ vật liệu composite, bê tông, vật liệu nano, vật liệu chức năng FGM,…chịu tải trọng tĩnh và động lực học, từ đó có thể chủ động thiết kế, chế tạo và điều khiển kết cấu.

Xem nội dung khung chương trình chi tiết tại CTĐT Nganh CKT