GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÀNH CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP

Ngành Công nghệ nông nghiệp (CNNN) đào tạo các kỹ sư công nghệ (hiểu biết vê các công nghệ thông tin, điện tử truyền thông, kỹ thuật số, tự động hóa, công nghệ sinh học và công nghệ nano) và được trang bị các kiến thức cần thiết nhất vê nông nghiệp (trồng trọt,  chăn nuôi,  thủy san) để ứng dụng các công nghệ trên vào nông nghiệp. Còn ngành nông nghiệp ở các trường viện khác đào tạo các kỹ sư nông nghiệp thiên về các phương pháp canh tác truyền thống.

Ngành Công nghệ nông nghiệp được đào tạo tại Trường ĐHCN tận dụng được nền tảng công nghệ là các thế mạnh của Trường. Trường có các phòng thí nghiệm công nghệ cao, phòng học hiện đại, phòng máy tính trang bị đầy đủ, các giảng viên giỏi về công nghệ, năng động, giàu nhiệt huyết.

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

  • Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Công nghệ nông nghiệp

+ Tiếng Anh:Agricultural technology

  • Mã số ngành đào tạo:Ngành đào tạo thí điểm
  • Danh hiệu tốt nghiệp:Kỹ sư
  • Thời gian đào tạo:4,5 năm
  • Tên văn bằng tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Kỹ sư ngành Công nghệ nông nghiệp

+ Tiếng Anh: The Degree of Engineer in Agricultural technology

  • Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN.

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

2.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo các kỹ sư công nghệ với các chuyên môn: công nghệ thông tin, công nghệ số, điện tử viễn thông, điều khiển, tự động hóa, công nghệ viễn thám, công nghệ nano, công nghệ sinh học có các hiểu biết cần thiết về các lĩnh vực nông nghiệp – cây trồng, vật nuôi và thủy sản – nhằm phát triển và ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào nông nghiệp, góp phần tăng hiệu quả của sản xuất nông nghiệp, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có năng suất cao, giá trị cao, an toàn và có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Chương trình đào tạo các kỹ sư ngành Công nghệ nông nghiệp để họ có khả năng:

  • Thiết kế, chế tạo, khai thác, vận hành, bảo trì các hệ thống thiết bị công nghệ sử dụng trong nông nghiệp và quản lý hệ thống nông nghiệp công nghệ cao dựa trên nền tảng kỹ thuật điều khiển, công nghệ thông tin, truyền thông và tự động hóa.
  • Phát triển và ứng dụng các quy trình công nghệ cho nuôi trồng đối với các loại cây trồng, vật nuôi và thủy sản; phát triển các chế phẩm sinh học ứng dụng trong nông nghiệp.
  • Hiểu biết về chuỗi giá trị nông nghiệp, thị trường Công nghệ Nông nghiệp trong nước và quốc tế, có khả năng quản lý các dự án nông nghiệp công nghệ cao, hệ thống sản xuất nông sản và chất lượng nông sản.

Xem thông tin chi tiết về khung chương trình đào tạo tại đây. (http://fat.uet.vnu.edu.vn/?p=1000)