Chương trình đào tạo Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Cử nhân ngành Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản có thể đáp ứng tốt những yêu cầu công việc trong vai trò kỹ sư CNTT tại Nhật Bản cũng như một số nước phát triển khác; đồng thời cũng có thể học tập nâng cao tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài, đặc biệt là Nhật Bản.

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo này sẽ được trang bị:

  • Các kiến thức cơ bản, quan trọng và hiện đại về Công nghệ Thông tin và truyền thông,tập trung nhiều vào các quy trình xây dựng và triển khai các dự án phần mềm, quy trình tích hợp, quản lý và vận hành các hệ thống thông tin và một số kiến thức liên quan khác;
  • Các kỹ năng thực hành cao tập trung vào lĩnh vực công nghệ phần mềm; nắm vững và thành thạo trong phân tích, thiết kế, xây dựng, cài đặt, bảo trì, phát triển và quản lý các hệ thống, chương trình, dự án;
  • Các kỹ năng mềm quan trọng để làm việc trong môi trường doanh nghiệp CNTT nói chung và Nhật Bản nói riêng;
  • Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ tiếng Nhật để giao tiếp với đồng nghiệp nước ngoài về chuyên môn hoặc các vấn đề xã hội thông thường.

Xem nội dung khung chương trình chi tiết tại https://uet.vnu.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-nganh-cong-nghe-thong-tin-dinh-huong-thi-truong-nhat-ban-4/