Chương trình đào tạo Khoa học máy tính

1. Về kiến thức

  • Sinh viên ra trường, cử nhân ngành KHMT được trang bị kiến thức có hệ thống và hiện đại, phù hợp với các chương trình đào tạo tiên tiến trên thế giới. 
  • Kiến thức tổng hợp về toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ;Kiến thức nền tảng trong KHMT như cơ sở toán trong KHMT, lập trình, cấu trúc dữ liệu và giải thuật… Đối với kiến thức sâu về ngành, tập trung đào tạo chuyên sâu theo các định hướng “Phát triển hệ thống”, “Thương mại điện tử”, “Mạng máy tính”, “Các hệ thống thông minh”  và “Tương tác người máy”. Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị kiến thức tổng quan khác trong CNTT như:Công nghệ phần mềm, cơ sở dữ liệu, mạng máy tính, kiến trúc máy tính thông qua tỉ lệ học phần lựa chọn cao cùng với số lượng các học phần lựa chọn phong phú;
2. Về năng lực
  • Có kiến thức chuyên môn giỏi, có năng lực sáng tạo nhằm bắt nhịp nhanh chóng với sự phát triển nhanh của công nghệ, làm chủ được chúng; có khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp với các đồng nghiệp nước ngoài về chuyên môn và những vấn đề xã hội thông thường, qua đó có thể làm việc tại các tập đoàn công nghệ quốc tế lớn đang có vốn đầu tư lớn vào Việt Nam như IBM, Samsung, Nokia, LG, các doanh nghiệp Nhật Bản… và tại các chi nhánh nước ngoài của một số công ty và tập đoàn lớn ở trong nước như FPT, Vietel…
3.Về thái độ
  • Sinh viên ra trường có:Phẩm chất chính trị tốt; ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, có đạo đức nghề nghiệp về bảo vệ thông tin, bản quyền; tinh thần làm việc theo nhóm, rèn luyện thường xuyên tính kỷ luật và khả năng giao tiếp