Chương trình đào tạo ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Dựa trên mục tiêu đào tạo đã đề ra, chương trình đào tạo của ngành Truyền thông và mạng máy tính đã được thiết kế một cách bài bản và cập nhật các nội dung tiên tiến tham khảo từ các chương trình đào tạo của nhiều trường Đại học trên thế giới như MIT, NUS, Titech, … Một đặc trưng của khung chương trình đào tạo của ngành Truyền thông và mạng máy tính là sinh viên sẽ được học đầy đủ các học phần chung của nhóm ngành Công nghệ thông tin như các học phần về lập trình, kiến trúc máy tính và hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, công nghệ phần mềm, …, đồng thời sinh viên được học các học phần cơ bản về điện tử, truyền thông và mạng máy tính như các học phần về mạch điện tử, các kỹ thuật truyền thông cơ bản, các công nghệ của mạng Internet và mạng không dây di động. Điều này giúp cho sinh viên ra trường có thể đảm nhiệm tốt các công việc của một kỹ sư Công nghệ thông tin đồng thời có nền tảng kiến thức tốt về thiết kế và triển khai cơ sở hạ tầng mạng và truyền thông. Hơn nữa, các học phần lựa chọn trong chương trình đào tạo của ngành được thiết kế với 3 định hướng chính, cho phép sinh viên chủ động trong việc lựa chọn định hướng nghề nghiệp của mình sau khi tốt nghiệp.

3 định hướng này bao gồm:

  • Định hướng truyền thông: cung cấp kiến thức về các công nghệ truyền thông số, truyền thông vệ tinh, truyền thông không dây di động, …
  • Định hướng quản trị mạng và an toàn thông tin: cung cấp các kiến thức và kỹ năng về quản trị mạng và đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống mạng.
  • Định hướng phát triển ứng dụng Internet và điện toán đám mây: cung cấp các kiến thức và kỹ năng lập trình để phát triển các ứng dụng trên mạng Internet và điện toán đám mây.

Với thời gian đào tạo là 4.5 năm, ngoài thời lượng lý thuyết, sinh viên còn được tăng cường học nhiều giờ học thực hành nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và được đi thực tập tại các doanh nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt, việc đào tạo theo các chứng chỉ quốc tế được coi trọng trong chương trình, giúp sinh viên có nhiều cơ hội có việc làm khi ra trường. Sinh viên học đủ các học phần về quản trị mạng sẽ được công ty giải pháp mạng hàng đầu thế giới Cisco cấp chứng nhận hoàn thành khóa học CCNA (Cisco Certified Network Associate) và được hỗ trợ để lấy chứng chỉ nghề nghiêp quốc tế CCNA. Ngoài ra, các học phần về an ninh mạng cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng tương đương với chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế CEH (Certified Ethical Hacker) của EC-Council, tổ chức hàng đầu thế giới về giáo dục, đào tạo và cung cấp các chứng chỉ an toàn thông tin. Do đó, với bằng kỹ sư được cấp cùng các kiến thức và kỹ năng tương đương với các chứng chỉ quốc tế khi ra trường, sinh viên ngành Truyền thông và mạng máy tính sẽ có nhiều cơ hội tìm việc làm phù hợp khi ra trường. Đây cũng là chương trình duy nhất trong nhóm ngành Công nghệ thông tin của trường Đại học Công nghệ cấp bằng kỹ sư.

Được triển khai đào tạo từ năm 2012, ngành Truyền thông và Mạng máy tính được các giảng viên của khoa Công nghệ thông tin, kết hợp với các giảng viên của khoa Điện tử viễn thông trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu khoa học. Ngoài việc học tập trên lớp, sinh viên có nhiều cơ hội làm nghiên cứu khoa học theo nhiều chủ đề khác nhau như Internet of Things, điện toán đám mây, an ninh mạng, … hoặc tham gia các dự án công nghiệp với các giảng viên ngay từ năm thứ hai.

Mục tiêu đào tạo của chương trình đào tạo kỹ sư ngành Truyền thông và Mạng máy tính (TT&MMT) của Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN), ĐHQGHN là cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao, có khả năng nghiên cứu và làm việc trong các tập đoàn lớn về Công nghệ thông tin và Truyền thông ở Việt Nam cũng như các nước trong khu vực, đáp ứng nhu cầu của xã hội về nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Truyền thông và Mạng Máy tính.

–  Về kiến thức

Trang bị kiến thức có hệ thống và hiện đại, phù hợp với các chương trình đào tạo tiên tiến trên thế giới: Kiến thức tổng hợp về toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ; kiến thức nền tảng trong Truyền thông và mạng máy tính;kiến thức chuyên ngành theo định hướng “Mạng máy tính” như quản trị mạng, thực hành an ninh mạng, mạng không dây, phân tích và thiết kế mạng, lập trình mạng, … và  định hướng “Truyền thông” như truyền thông quang, truyền thông vô tuyến, truyền thông di động, truyền thông đa phương tiện;

–  Về năng lực

Đảm bảo sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo có khả năng áp dụng các kiến thức nền tảng và chuyên ngành để phân tích, thiết kế, triển khai, cài đặt và quản trị các hệ thống/dịch vụ mạng và truyền thông dữ liệu; có tư duy logic tốt, có năng lực sáng tạo để giải quyết các bài toán ứng dụng cụ thể, có năng lực tự học để nắm bắt tri thức, công nghệ, kỹ năng mới trong phát triển các hệ thống/dịch vụ mạng và truyền thông dữ liệu;…

– Về thái độ

Đảm bảo sinh viên tốt nghiệp có phẩm chất chính trị tốt; ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, có đạo đức nghề nghiệp về bảo vệ thông tin, bản quyền; tinh thần làm việc theo nhóm, rèn luyện thường xuyên tính kỷ luật và khả năng giao tiếp.

Xem nội dung khung chương trình chi tiết tại   https://uet.vnu.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-nganh-mang-may-tinh-va-truyen-thong-du-lieu-chat-luong-cao-theo-thong-tu-23-4/