Chương trình đào tạo Vật lý kỹ thuật

Đào tạo cử nhân ngành Vật lý kỹ thuật theo hướng ứng dụng công nghệ nano trong các lĩnh vực vật liệu mới, vi điện tử, y – sinh, môi trường và năng lượng sạch. Cử nhân tốt nghiệp ngành Vật lý kỹ thuật có thể đảm nhận các vị trí về kỹ thuật, quản lý, chuyển giao và ứng dụng công nghệ mới tại các tập đoàn/công ty công nghệ đa quốc gia kinh doanh về vật liệu mới, linh kiện vi điện tử, thiết bị kỹ thuật dùng trong năng lượng sạch, y – sinh, môi trường.

Xem nội dung khung chương trình chi tiết tại CTĐT Ngành_VLKT