[Infographic] THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2023

Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) dự kiến thông tin tuyển sinh các ngành học và các phương thức tuyển sinh năm 2023.