Ngành Công nghệ kỹ thuật Xây dựng

Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng đào tạo kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về thiết kế và xây dựng công trình giao thông, công trình xây dựng dân dụng, quy hoạch đô thị. Sinh viên đồng thời được trang bị kiến thức về kết cấu công trình và vật liệu xây dựng tiên tiến. Sinh viên được thực hành tại các phòng thí nghiệm hiện đại về cơ học và vật liệu tiên tiến đồng thời thực tập tại các tập đoàn xây dựng liên kết với Nhà trường. Kỹ sư tốt nghiệp có khả năng làm việc tại các công ty thiết kế xây dựng, các tập đoàn xây dựng và các viện nghiên cứu chuyên ngành.

Đào tạo kiến thức nhằm tính toán thiết kế, thi công, bảo hành bảo dưỡng các công trình như nhà cửa, nhà máy, cầu cống, đường giao thông. Lắp đặt các thiết bị trong công trình.

Kỹ sư tốt nghiệp có khả năng làm việc tại các công ty thiết kế xây dựng, các tập đoàn xây dựng và các viện nghiên cứu chuyên ngành.

Các định hướng đào tạo:

 • Cầu đường 
 • Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Kỹ sư sau khi tốt nghiệp được trang bị các kiến thức về:

 • Xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng giao thông
 • Tư vấn đầu tư xây dựng công trình: Lập đề cương khảo sát, thiết kế; tiến hành khảo sát, thiết kế cơ sở, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, lập bản vẽ thi công, lập dự toán và tổng dự toán, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và giám sát thi công các công trình xây dựng.
 • Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: lập thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, giám sát chủ đầu tư, nghiệm thu, thanh quyết toán công trình.
 • Phát triển bền vững và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cũng như thích ứng với biến đổi khí hậu trong xây dựng – giao thông.
 • Đo đạc, kiểm tra, thí nghiệm và xử lý được số liệu trong công tác thí nghiệm vật liệu xây dựng, thí nghiệm cơ học địa kỹ thuật, công tác trắc địa.
 • Triển khai thi công xây dựng công trình: Lập hồ sơ dự thầu, thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, lập hồ sơ bản vẽ hoàn công và làm các thủ tục thanh quyết toán công trình.

 Các công việc, vị trí việc làm:

 • Tổng công ty, doanh nghiệp xây dựng và giao thông trong và ngoài nước.
 • Làm công tác quản lý xây dựng, quy hoạch trong các bộ ngành và công ty
 • Nghiên cứu khoa học và giảng dạy cho các viện nghiên cứu, trường đại học và làm tiếp thạc sỹ, tiến sĩ tại các trường Đại học trong và ngoài nước.