Chỉ tiêu nhóm ngành/ngành tuyển sinh ĐH chính quy năm 2020

Nhóm ngành: gồm một hoặc vài ngành đào tạo có chung một mã đăng ký xét tuyển, có cùng các tổ hợp xét tuyển và cùng điểm chuẩn trúng tuyển. Đối với một nhóm ngành, điểm chuẩn trúng tuyển bằng nhau cho tất cả các tổ hợp xét tuyển.

Việc phân ngành học(đối với các nhóm có 2 ngành trở lên) được thực hiện sau khi thí sinh trúng tuyển vào học tại Trường trên cơ sở nguyện vọng của thí sinh, điểm thi và chỉ tiêu từng ngành do Trường quy định.

NHÓM NGÀNH/NGÀNH TUYỂN SINH NĂM 2020

TT Mã trường Mã xét tuyển Tên nhóm ngành Tên ngành/chương trình đào tạo Bằng tốt nghiệp Thời gian đào tạo Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp
xét tuyển
I CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN    
1 QHI CN1 Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Cử nhân 4 năm 250 Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Anh, Lý (A01)

 

Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản Cử nhân 4 năm 60
2 QHI CN2

 

Máy tính và Robot Kỹ thuật máy tính Kỹ sư 4,5 năm 90
Kỹ thuật Robot* Kỹ sư 4,5 năm 60
3 QHI CN3 Vật lý kỹ thuật Kỹ thuật năng lượng* Kỹ sư 4,5 năm 60
Vật lý kỹ thuật Cử nhân 4 năm 60
4 QHI CN4 Cơ kỹ thuật Kỹ sư 4,5 năm 80
5 QHI CN5 Công nghệ kỹ thuật xây dựng Kỹ sư 4,5 năm 100
6 QHI CN7 Công nghệ Hàng không vũ trụ* Kỹ sư 4,5 năm 60
7 QHI CN11 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Kỹ sư 4,5 năm 60
8 QHI CN10 Công nghệ nông nghiệp* Kỹ sư 4,5 năm 60 Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Anh, Lý (A01)

Toán, Lý, Sinh (A02)

Toán, Hóa, Sinh (B00)

 

II CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
9 QHI CN6 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ** Cử nhân CLC 4 năm 120 Toán, Lý, Hóa (Toán, Lý hệ số 2) (A00)

Toán, Anh, Lý (Toán, Anh hệ số 2) (A01)

 

10 QHI CN8 Công nghệ thông tin** Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu Kỹ sư
CLC
4,5 năm 60
Khoa học Máy tính Cử nhân CLC 4 năm 150
Hệ thống thông tin Cử nhân CLC 4 năm 60
11 QHI CN9 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông** Cử nhân CLC 4 năm 120


(-) ** Chương trình đào tạo chất lượng cao. 
(-) * Chương trình đào tạo thí điểm (in nghiêng)

(-) Các CTĐT có cùng mã Nhóm ngành (CN1, CN2, CN3 và CN8): Thí sinh trúng tuyển vào Nhóm ngành được phân vào từng ngành đào tạo sau khi thí sinh trúng tuyển vào học tại Trường.