Thông tin tuyển sinh ngành Kỹ thuật máy tính 2019

Ngành Kỹ thuật máy tính đào tạo kiến thức chuyên sâu về lý thuyết và thực hành cả về phần cứng lẫn phần mềm máy tính. Kỹ sư tốt nghiệp có đầy đủ năng lực làm việc trong các lĩnh vực sản xuất phần cứng, phần mềm như: thiết kế chế tạo các hệ thống điện tử thông minh, máy tính, điện thoại, các hệ thống điều khiển công nghiệp, các mạng truyền thông thế hệ mới,…

Có khả năng làm việc tại các tầm đoàn công nghệ hàng đầu (Samsung, LG, Panasonic, Viettel,…) hoặc tiếp tục nghiên cứu, học tập sau đại học ở trong và ngoài nước.