Cho em hỏi nếu em trượt NV1 thì sang NV2 em có được xét ngang với các bạn là NV1 ko ạ?

Theo Quy chế và Hướng dẫn tuyển sinh đại học hiện hành, thí sinh có thể đăng ký nhiều nguyện vọng trong mỗi đợi xét tuyển. Các trường ĐH sẽ xét tuyển dựa trên tổng điểm các môn thi trong tổ hợp xét tuyển chứ không quan tâm đến nguyện vọng. Nói cách khác, các nguyện vọng của thí sinh được xét bình đẳng như nhau. Nếu em trượt nguyện vọng 1 hay 2 mà đỗ nguyện vọng 3 thì vẫn xét tuyển bình đẳng như các bạn có nguyện vọng 1 vào ngành đào tạo em đăng ký ở NV3. Ngược lại, nếu em đỗ trượt NV1 và đỗ NV2 thì các nguyện vọng còn lại của em (NV3 trở đi) sẽ bị xóa. Thí sinh chỉ trúng tuyển DUY NHẤT 1 nguyện vọng trong mỗi đợt xét tuyển.