Cơ hội việc làm khi tốt nghiệp tại ĐH Công nghệ có cao không?

Theo thống kê của Trung tâm đảm bảo chất lượng, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 6 tháng ra Trường của Trường ĐHCN đạt 95%, đặc biệt các ngành thuộc lĩnh vực CNTT, Công nghệ điện tử viễn thông và Cơ điện tử thì tỷ lệ này là 100%. Nhiều bạn sinh viên đã được các tập đoàn/doanh nghiệp lớn nhận thực tập và làm việc ngay khi còn đang là sinh viên năm thứ 3, thứ 4 của Nhà trường. Điển hình gần đây có bạn  Phạm Văn Hạnh, sv năm 2 ngành Khoa học máy tính được Intern (thực tập ở Facebook Anh) và bạn Nguyễn Đức Minh, sv năm 2 ngành Khoa học máy tính được Intern (thực tập ở Google Mĩ), …

Em có thể tham khảo thông tin bài viết: https://uet.vnu.edu.vn/trien-vong-nghe-nghiep-cua-sinh-vien-truong-dai-hoc-cong-nghe-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi/