Em có chứng chỉ A-Level thì em có cơ hội được học ở ĐH Công nghệ không?

Nếu em có chứng chỉ A-level (mức điểm mỗi môn thi thuộc tổ hợp môn thi xét tuyển của Nhà trường đạt từ 60 điểm trở lên) thì em có quyền đăng ký xét tuyển vào chương trình đào tạo chất lượng cao đáp ứng thông tư 23 của BGD&ĐT (Khoa học máy tính, Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông).