Em không biết gì về Tin học nhưng lại thích ngành CNTT thì em có theo học được không?

Điều này được chứ em. Tất cả các kiến thức về Tin học mà em chưa biết sẽ được Nhà trường trang bị cho em trong thời gian học tập tại Nhà trường để em có thể ra trường với tấm bằng CNTT trong tay. Tuy nhiên, cũng như bao sinh viên khác tại Trường ĐHCN, để đạt được tấm bằng tốt nghiệp thì bên cạnh việc được các Thầy/Cô truyền thụ kiến thức và phương pháp kỹ năng học tập, nghiên cứu, các em cần phải nỗ lực phấn đấu trong thời gian học tập nghiên cứu tại Trường.