Học ngành Kỹ thuật năng lượng khi ra trường làm gì?

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật năng lượng khi ra trường có khả năng, năng lực, kiến thức đảm nhiệm các vị trí cán bộ kỹ thuật trong lĩnh vực liên quan đến năng lượng mặt trời và các dạng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng truyền thống tại các công ty, tập đoàn trong và ngoài nước cũng như giảng viên, nghiên cứu viên tại các trường đại học, viện nghiên cứu.