Lớp 11 em đạt giải Ba môn Tin học kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia, lớp 12 em chỉ được giải Khuyến khích có được tuyển thẳng vào ngành Công nghệ thông tin không?

Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, nếu chưa tốt nghiệp THPT được bảo lưu đến hết năm tốt nghiệp THPT. Do đó kết quả thi năm lớp 11 của em được sử dụng để tuyển thẳng vào ngành CNTT.