Nếu e đăng ký ngành công nghệ thông tin của trường Đại học Công nghệ thì em sẽ được đào tạo về mảng gì vậy ạ?

Trong 2 năm đầu, các em sẽ được đào tạo bài bản về lập trình và kiến thức cơ sở về lĩnh vực CNTT, 2 năm cuối sẽ tập trung vào các kiến thức và kỹ năng hiện đại theo các định hướng chính của CNTT như KHMT, công nghệ mạng, khoa học dữ liệu, công nghệ phần mềm.