Ngành nào của trường học về an ninh mạng ạ?

Hiện nay, Trường Đại học Công nghệ có 02 ngành đào tạo các kiến thức liên quan an ninh mạng là Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu và ngành Công nghệ thông tin.