Nhà trường xét tuyển thì ưu tiên điểm hay ưu tiên nguyện vọng trước ạ?

Theo Quy chế tuyển sinh hiện hành và Hướng dẫn của ĐHQGHN, các trường/khoa sẽ xét tuyển theo tổng điểm tổ hợp các môn thi/bài thi và điểm ưu tiên (nếu có) mà không quan tâm đến nguyện vọng của thí sinh. Các nguyện vọng đăng ký đều được xét tuyển một cách bình đẳng như nhau. Nguyện vọng của thí sinh chỉ được xem xét trong trường hợp thí sinh ở cuối danh sách xét tuyển vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh có tổng điểm như nhau, tiêu chí phụ giống nhau thì thí sinh nào có nguyện vọng cao hơn sẽ được ưu tiên xét trước.