Thầy cho em hỏi, đối tượng được tuyển thẳng vào Trường Đại học Công nghệ có phải làm bài thi tốt nghiệp THPT năm 2020 không ạ?

Các đối tượng được xét tuyển và xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Công nghệ đều phải tốt nghiệp THPT.

Nếu thí sinh đã tốt nghiệp THPT rồi thì không phải làm bài thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Nếu thí sinh chưa tốt nghiệp THPT thì phải hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT năm 2020.