Địa chỉ Tương tác – Trao đổi – Tư vấn

Nếu bạn còn băn khoăn, nếu bạn cần tư vấn hoặc trao đổi kinh nghiệm của người đi trước, hay đơn giản chỉ là những câu chuyện phiếm. Hãy đến với trang Fanpage tư vấn tuyển sinh của Đại học Công nghệ. Mọi câu hỏi của bạn sẽ đều được trả lời.
https://www.facebook.com/TVTS.UET.VNU/