Em đang phân vân giữa ngành CNTT và CNTT định hướng Nhật bản không biết hai ngành này khác nhau như thế nào ạ?

CNTT định hướng thị trường Nhật Bản cơ bản sẽ đào tạo các kiến thức nền tảng như của ngành CNTT, nhưng các em sẽ được học một số các môn học theo đặc thù các doanh nghiệp Nhật Bản, các kỹ năng mềm quan trọng để làm việc trong môi trường doanh nghiệp CNTT nói chung và Nhật Bản nói riêng. Ngoài ra, sinh viên được học tiếng Nhật với giảng viên người Việt và người Nhật có kinh nghiệm, được thực tập tại các công ty công nghệ Nhật Bản trong quá trình học tập và nhiều cơ hội làm việc cho các công ty công nghệ tại Nhật Bản sau khi tốt nghiệp.