Em muốn đăng kí đăng kí hai ngành thì như nào ạ ?

Chào em,

Nếu em muốn đăng ký 2 ngành thuộc 2 nhóm ngành thì em viết theo thứ tự ưu tiên ngành nào em thích hơn lên trước.

Nếu em đăng ký 2 ngành trong cùng 1 nhóm ngành thì em chỉ cần đăng ký theo nhóm ngành (mã nhóm ngành và tên nhóm ngành là đủ). Việc xét ngành sẽ tiến hành sau khi em trúng tuyển vào học tại Trường theo chỉ tiêu, điểm và nguyện vọng của thí sinh.

Thân mến.