Em muốn học về lập trình ios thì nên đăng ký khoa nào ạ?

Em nên thi khoa CNTT em ạ. Nếu em cần thêm ý kiến của các anh chị đi trước có thể vào trang: https://www.facebook.com/TVTS.UET.VNU/