Em muốn hỏi là tuyển sinh ngành kỹ thuật robot thì điểm chuẩn bằng với kỹ thuật máy tính hay sao vậy?

Chào em, Nhà trường xét tuyển theo nhóm ngành, nên điểm trúng tuyển của nhóm ngành là điểm chuẩn của các ngành trong đó. Em lưu ý 2 ngành này thuộc nhóm ngành Máy tính và Robot nên khi đăng ký em ghi mã nhóm ngành là CN2 và tên nhóm ngành là Máy tính và Robot.