Em quan tâm đến ngành (thí điểm) Công nghệ vũ trụ, tương lai ngành này thế nào ? Cơ hội làm việc tại những đơn vị nào ?

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Hàng không Vũ trụ có thể làm việc như các kỹ sư sản xuất và bảo dưỡng máy bay cho các công ty dân sự và quân sự (Viettel, Vietnam Airlines, VietJet Air, Bamboo Airways,…), hoặc phát triển nghề nghiệp nghiên cứu tại các cơ quan trong và ngoài nước hoạt động về hàng không vũ trụ.

Đối với công nghệ vũ trụ, sinh viên tốt nghiệp có thể nghiên cứu sản xuất vệ tinh cỡ nhỏ, cung cấp các công cụ hỗ trợ (phần mềm xử lý ảnh, lập bản đồ viễn thám) phục vụ cho mục đích an ninh và phát triển kinh tế của quốc gia.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các ngành công nghiệp khác như: kỹ thuật cơ khí, xây dựng, năng lượng…

Em có thể tìm hiểu các thông tin chi tiết về ngành Công nghệ hàng không vũ trụ của Trường Đại học Công nghệ tại địa chỉ sau: https://sae.uet.vnu.edu.vn/

Thân mến.