Ngành Công nghệ nông nghiệp đào tạo tại Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội có gì khác với các ngành nông nghiệp đang được đào tạo tại các đơn vị khác?

Ngành Công nghệ nông nghiệp (CNNN) đào tao các kỹ sư công nghệ (hiểu biết vê các công nghệ thông tin, điện tử truyền thông, kỹ thuật số, tự động hóa, công nghệ sinh học và công nghệ nano) và được trang bị các kiến thức cần thiết nhất vê nông nghiệp (trồng trọt,  chăn nuôi,  thủy sản) để ứng dụng các công nghệ trên vào nông nghiệp. Còn ngành nông nghiệp ở các trường viện khác đào tạo các kỹ sư nông nghiệp thiên về các phương pháp canh tác truyền thống.

Xem tóm tắt chương trình đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ nông nghiệp tại: http://fat.uet.vnu.edu.vn/?p=1000

Ngành Công nghệ nông nghiệp được đào tạo tại Trường ĐHCN tận dụng được nền tảng công nghệ là các thế mạnh của Trường. Trường có các phòng thí nghiệm công nghệ cao, phòng học hiện đại, phòng máy tính trang bị đầy đủ, các giảng viên giỏi về công nghệ, năng động, giàu nhiệt huyết.