Nhà trường cho em hỏi hiện tại tình trạng sinh viên học xong có việc làm không ạ

Em có thể tham khảo bài viết về triển vọng nghề nghiệp của sinh viên trường Đại học Công nghệ nhé: https://uet.vnu.edu.vn/trien-vong-nghe-nghiep-cua-sinh-vien-truong-dai-hoc-cong-nghe-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi/

Thân mến!