Nhà trường cho em hỏi là ngành công nghệ thông tin của trường mình có lấy nguyện vọng 2 không ạ

Chào em, nguyên tắc xét điểm là xét từ cao xuống thấp đến khi đủ điểm vào một trong các nguyện vọng của em. Nếu điểm của em đủ đỗ vào 2 hoặc 3 nguyện vọng em đã đăng ký thì nguyện vọng đầu tiên được xét trước và em sẽ trúng tuyển vào ngành đó, các nguyện vọng 2 hoặc 3 kia không còn được xét đến nữa mặc dù em đủ điểm đỗ. Do đó ưu tiên của em sẽ là ngành nào yêu thích được xếp lên đầu.