Ở tờ đăng kí dự thi 1 và 2. Em vội quá nên nhờ bạn em ghi hộ 1 tờ và em ghi 1 tờ nên chữ nhìn khác nhau. Nhưng vẫn cùng màu mực ạ. Thi em hỏi như thế có bị làm sao không ạ?

Không sao em. Quan trọng là thông tin giống nhau là được.