Thầy/cô cho em hỏi mã ngành công nghệ thông tin là gì vậy ạ

Ngành CNTT tuyển sinh theo nhóm ngành. Mã nhóm ngành là CN1, tên nhóm ngành là Công nghệ thông tin.