Thầy/ cô cho e hỏi sao k có mã ngành ạ? Đăng kí theo mã nhóm ngành ạ?

Chào em, Trường tuyển sinh theo nhóm ngành. Nên em ghi mã nhóm ngành và tên nhóm ngành. Sau khi trúng tuyển vào nhóm ngành sẽ xét tiếp vào ngành theo nguyện vọng, điểm và chỉ tiêu của từng ngành. Thân mến.