Thầy/ cô cho em hỏi các ngành CLC thường lấy điểm thấp hơn bình thường ạ?

So sánh điểm của 2 chương trình mà cách xét điểm khác nhau thì cũng không thể chính
xác được em ạ.
Đối với chương trình chuẩn
ĐX = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3) + Điểm ƯT (ĐT,KV) (ĐX được làm tròn đến hai chữ số thập phân)
Đối với chương trình CLC
ĐX = (Môn chính 1 x 2 + Môn chính 2 x 2 + Môn 3) x 3/5 + Điểm ƯT (KV, ĐT) (ĐX được làm tròn đến hai chữ số thập phân)
Nên em cũng cân nhắc xem mình muốn học theo chương trình nào em nhé.
Thân mến.